Retningslinjer for personvern

 

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi (The Every AB, org. nr. 559310-6189, med adresse The Every AB, Box 136, Sveavägen 124, 113 50 Stockholm, Sverige) behandler personopplysningene dine når du som forbruker kjøper produkter på og besøker nettstedet vårt the-every.com. Vi kan også innhente personopplysningene dine fra tredjepartskilder. Vi opptrer som behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes på denne måten, og for behandlingen av disse i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi verner om din personlige integritet. Det er derfor viktig for oss å beskytte personopplysningene dine og sikre at vår behandling av personopplysningene dine er korrekt og lovlig. Denne personvernerklæringen vil hjelpe deg til å forstå hva slags personopplysninger vi samler inn om deg og hvordan de brukes når du kjøper produkter på og besøker nettstedet vårt, samt hvilke rettigheter du har som registrert. Vi ber deg om å lese denne personvernerklæringen nøye og gjøre deg kjent med innholdet.

Noen ganger kan vi ha behov for å gjøre oppdateringer eller endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør det, vil vi informere deg på en hensiktsmessig måte, og vi ber deg om å lese nøye gjennom den oppdaterte personvernerklæringen.

Vi håper at denne personvernerklæringen besvarer dine spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på adressen oppgitt ovenfor eller på help@the-every.com.

2. hvilke personopplysninger vi behandler

Kategoriene av personopplysninger vi behandler, er følgende:

(a) Navn og kontaktinformasjon, f.eks. e-postadresse, telefonnummer og bostedsadresse;

(b) Finansiell informasjon, f.eks. betalingsmåte og debet- eller kredittkortnummer;

(c) Kjøps- og søkehistorikk; og

(d) Nettleserinformasjon, f.eks. type og versjon av nettleser, eventuelle nettsteder du er henvist til, tidssone, sider du besøker på nettstedet vårt, din IP-adresse og et grovt stedsanslag basert på IP-adressen din.f.eks. type og versjon av nettleser, hvilket nettsted du har blitt henvist til, hvilken tidssone du besøker oss fra, hvilke sider du besøker på nettstedet vårt, IP-adressen din og et grovt stedsanslag basert på IP-adressen din, informasjon om nettaktiviteten din eller interaksjonen din i e-poster vi sender til deg osv.

3. hvorfor vi behandler personopplysningene dine
3.1 For å levere våre tjenester

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne tilby deg våre tjenester og kommunisere med deg. Dette omfatter behandling av kontaktinformasjonen din i forbindelse med kjøp, for å fullføre transaksjoner, for å registrere bestillinger på dine vegne og for å yte support. Vår behandling med det formål å levere våre tjenester er basert på vår berettigede interesse i å gjøre dette.

3.2 Forbedre tjenestene våre

Vi behandler personopplysningene dine for å forbedre tjenestene våre og gjøre dem mer brukervennlige. Dette innebærer blant annet å gjennomføre markedsundersøkelser og kundetilfredshetsundersøkelser. Til disse formålene bruker vi også personopplysningene dine basert på nettaktiviteten din og aktivitet knyttet til e-poster vi sender til deg. Vår behandling for å forbedre tjenestene våre er basert på vår berettigede interesse i å gjøre dette.

3.3 Direkte markedsføring

Vi bruker også personopplysningene dine til å kommunisere med deg, til å informere deg om våre vilkår og betingelser og til å sende deg markedsføringsmeldinger. Når vi behandler personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, gjør vi det på grunnlag av vår berettigede interesse i å opprettholde vårt forhold til deg og kommunisere med deg, som kunde eller representant for en organisasjon, om våre nye produkter, kampanjer og lignende. Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine for slik direktemarkedsføring ved å kontakte oss på help@the-every.com. I så fall vil vi, under forutsetning av at det ikke finnes noe rettslig grunnlag for behandlingen, stanse behandlingen av personopplysningene dine.

4. Hvordan deler vi personopplysningene dine

Personopplysningene vi samler inn, kan bli delt med våre tredjepartsleverandører og andre tredjeparter som er oppført nedenfor.

(a) Tjänsteleverantörer: Tjenesteleverandører: Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å administrere noen aspekter av vår forretningsvirksomhet. Vi kan komme til å dele personopplysninger med slike tredjeparter for å utføre tjenester på våre vegne, som for eksempel å gjennomføre kjøp på nettet, behandle betalinger, sende markedsføringskommunikasjon, gjennomføre undersøkelser og verifisere og validere informasjon som du har gitt oss.

(b) Partnere: Hvis du bruker tjenester som leveres av våre partnere og som er integrert med våre tjenester, får våre partnere tilgang til personopplysningene dine. Personopplysningene som samles inn av våre partnere, omfattes av deres egne vilkår og retningslinjer for behandling av personopplysninger.

(c) Salg eller overføring av virksomhet eller eiendeler: Personopplysningene dine kan, i den grad det er tillatt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, overføres eller utleveres til en kjøper eller potensiell kjøper ved salg, overdragelse eller annen overføring av hele eller deler av virksomheten eller eiendelene våre.

(d) Vi kan også dele personopplysningene dine når dette er lovpålagt.

Når vi bruker tjenesteleverandører i samsvar med (a) ovenfor, vil vi inngå en databehandleravtale med tjenesteleverandøren som krever at denne sikrer at personopplysningene dine kun behandles i samsvar med våre instruksjoner og denne personvernerklæringen. Behandling og deling av personopplysningene dine i samsvar med (a)-(d) ovenfor er nødvendig for vår berettigede interesse i å levere våre tjenester eller for å oppfylle en avtale vi har inngått med deg, eller for å overholde ufravikelig lovgivning.

5. overføring av personopplysningene dine utenfor EU/EØS

Hvis personopplysningene dine overføres til noen av våre partnere som driver virksomhet utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at det treffes egnede beskyttelsestiltak før dataoverføringen til en slik virksomhet, f.eks. ved å sikre at landet der mottakeren befinner seg, sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EU-kommisjonen eller ved bruk av standard kontraktsklausuler som EU-kommisjonen har utstedt for å sikre egnede tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for, og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser til å lagre opplysningene, men ikke lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

7 Informasjonskapsler og pikselmerker
7.1 Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din, og som gjør det mulig for oss å følge med på hvordan du bruker nettstedet vårt the-every.com

Det finnes to typer informasjonskapsler: 1) en permanent informasjonskapsel som forblir på enheten din i en bestemt tidsperiode, 2) en øktinformasjonskapsel som lagres midlertidig i enhetens minne mens du er på nettstedet. Øktinformasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren.

Ved å godta bruken av informasjonskapsler på the-every.com, samtykker du til bruken av informasjonskapsler som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vår bruk av informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar informasjonskapsler. Du kan også stille inn nettleseren til å varsle deg når nettstedet forsøker å plassere en informasjonskapsel på enheten din. Via nettleseren kan du også slette tidligere lagrede informasjonskapsler. Se hjelpeseksjonen i nettleseren din for mer informasjon. I tillegg kan du når som helst slette informasjonskapsler manuelt fra harddisken din.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke godta informasjonskapsler, kan noen av funksjonene på visse nettsteder være begrenset.

7.2 Pixel-tagger

Vi bruker "pikseltagger", "web beacons", "JavaScript" eller lignende teknologier som blant annet gjør det mulig å spore aktivitetene dine når du bruker nettstedet vårt eller mottar e-postmeldinger (samlet referert til som "pikseltagger"). Pikseltagger kan brukes i forbindelse med nettstedet vårt the-every.com, vår nettannonsering eller våre e-postmeldinger, enten av oss eller av våre tjenesteleverandører, forretningspartnere eller andre tredjeparter. Ved å besøke the-every.com samtykker du til vår bruk av pikselkoder i samsvar med denne personvernerklæringen.

Pikselkoder brukes til å samle inn typisk anonyme data for å identifisere visse opplysninger, f.eks. for å utarbeide rapporter om sporingsinformasjon om demografi, mønstre og annen informasjon for å forbedre kundeopplevelsen. Vi kan dele disse rapportene med for eksempel markedsføringspartnere. Sporingsinformasjonen i disse rapportene kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere. Vi kan samordne sporingsinformasjonen med andre personopplysninger som brukerne av nettstedet har oppgitt, med det formål å analysere informasjonen. Når slik samordning utføres, behandles all samordnet informasjon som personopplysninger og brukes og deles kun i samsvar med denne personvernerklæringen.

Pikselmerker kan brukes til å identifisere hvorfor du besøker nettstedet vårt, f.eks. hvis en nettannonse eller e-post har ført deg til nettstedet. Visse Pixel Tags kan også brukes av andre selskaper for å spore besøk på deres nettsider, for å identifisere om slik internettrafikk kom fra vår nettside eller for å bekrefte at du er berettiget til å motta ytelser.

Tredjeparts informasjonskapsler eller Pixel Tags kan samle inn informasjon om brukeraktiviteter på vår nettside over tid og på tvers av ulike nettsider.

8. Sikkerhetstiltak

Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene vi oppbevarer, er sikre. For eksempel er tilgangen til områder der personopplysninger lagres, begrenset til våre ansatte og tjenesteleverandører som trenger det i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver, og som er informert om viktigheten av å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysningene vi oppbevarer. Vi opprettholder egnede sikkerhetstiltak og sikkerhetsstandarder for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, utlevering eller misbruk.

9. dine rettigheter

 

9.1 Rett til innsyn og retting

Du har rett til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og til å få tilgang til og korrigere slike personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvilke opplysninger vi lagrer om deg, kan du sende en e-post til help@the-every.com og spesifisere hvilke opplysninger du ønsker tilgang til eller informasjon om.

9.2 Rett til sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine uten unødig forsinkelse under følgende omstendigheter:

(a) personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for;

(b) du trekker tilbake samtykket ditt som ligger til grunn for behandlingen (hvis aktuelt) og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen;

(c) du protesterer mot vår behandling av personopplysninger og vi ikke har noe tvingende legitimt grunnlag for behandlingen;

(d) de behandlede personopplysningene behandles ulovlig; eller

(e) de behandlede personopplysningene må slettes for å overholde rettslige forpliktelser.

Vi kan avslå forespørselen din hvis vi er forhindret fra å slette personopplysningene dine på grunn av krav i gjeldende lover og forskrifter (f.eks. i forbindelse med regnskaps- og skattelovgivning) eller hvis de er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis vi ikke kan imøtekomme forespørselen din, vil vi i stedet begrense personopplysningene slik at de ikke kan brukes til et annet formål enn det som hindrer sletting.

9.3 Rett til begrensning

Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

(a) du bestrider riktigheten av personopplysningene i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere riktigheten av slike opplysninger;

(b) behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber i stedet om begrensning;

(c) personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet med behandlingen, men er nødvendige for at du skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;

(d) du har protestert mot behandlingen av personopplysningene i samsvar med avsnitt 9.4 nedenfor, i påvente av en verifisering av om våre legitime grunner for behandlingen veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.

Hvis personopplysningene dine er begrenset i henhold til dette avsnittet, kan de, med unntak av lagring, bare behandles for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte rettighetene til en tredjepart eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i henhold til EUs eller EUs medlemslands lovgivning.

9.4 Rett til å komme med innsigelser

Du har en generell rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine når den er basert på vår berettigede interesse. Hvis du protesterer og vi mener at vi likevel kan behandle personopplysningene dine, må vi påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Personopplysningene dine vil ikke bli behandlet for formål knyttet til direkte markedsføring hvis du motsetter deg slik behandling.

9.5 Rett til dataportabilitet

Hvis du har oppgitt personopplysningene dine, og vår behandling av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke eller på oppfyllelse av en kontrakt med deg, har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format for å overføre dem til en annen tjenesteleverandør dersom det er teknisk mulig og kan utføres automatisk.

9.6 Rett til å trekke tilbake samtykke

Når vår behandling av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vær oppmerksom på at lovligheten av behandling basert på samtykke før det trekkes tilbake, ikke påvirkes.

9.7 Rett til å sende inn en klage

Du kan når som helst sende inn en klage til tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen vår skjer i strid med gjeldende personvernlovgivning. Vær oppmerksom på at du også alltid er velkommen til å kontakte oss i slike tilfeller.

10. for en kontaktperson i en organisasjon som The Every har et forretningsforhold til.

Vi behandler personopplysningene dine, for eksempel navn og kontaktopplysninger som e-postadresse og telefonnummer, siden du er vår forretningskontakt/kontaktperson for en organisasjon (f.eks. bedrift, stiftelse, myndighet osv.) som vi har, har hatt eller potensielt vil ha et forretningsforhold til. Vi behandler personopplysningene dine for å levere tjenestene våre til deg og for å kommunisere med deg. Vår behandling med det formål å levere våre tjenester og opprettholde vårt forretningsforhold er basert på vår berettigede interesse i å gjøre dette. Se punkt 4-9 ovenfor for informasjon om overføring av personopplysninger, beskyttelsestiltak, dine rettigheter som registrert osv.