Privacybeleid

 

1. inleiding

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij (The Every AB, reg.nr. 559310-6189, op het adres The Every AB, Box 136, Sveavägen 124, 113 50 Stockholm, Zweden) omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u als consument producten koopt op en een bezoek brengt aan onze website the-every.com. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen van derden. Wij treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van de aldus verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij beschermen uw persoonlijke integriteit. Het is daarom belangrijk voor ons om uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonsgegevens correct en rechtmatig is. Dit Privacybeleid helpt u te begrijpen wat voor soort persoonlijke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt wanneer u producten koopt op en onze website bezoekt, evenals uw rechten als betrokkene. Wij vragen u dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en vertrouwd te raken met de inhoud ervan.

Het kan soms nodig zijn dat wij updates of wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Als wij dat doen, zullen wij u dat op gepaste wijze laten weten en vragen wij u het bijgewerkte Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Wij vertrouwen erop dat dit Privacybeleid uw vragen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens beantwoordt. Als u nog meer vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of via help@the-every.com.

2. Welke persoonlijke gegevens verwerken we

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende:

(a) Naam en contactgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en woonadres;

(b) Financiële informatie, bijv. betaalmethode en debet- of creditcardnummer;

(c) Aankoop- en zoekgeschiedenis; en

(d) Browserinformatie, bijv.bijv. type en versie van de browser, websites waarvandaan u bent doorverwezen, vanuit welke tijdzone u ons bezoekt; pagina's die u op onze website bezoekt; uw IP-adres en een ruwe schatting van uw locatie op basis van uw IP-adres; informatie over uw webactiviteiten of uw interactie in e-mails die wij u sturen, enz.

3. waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken
3.1 Onze diensten leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten te leveren en om met u te communiceren. Dit omvat de verwerking van uw contactgegevens in verband met een aankoop, om transacties te voltooien, om bestellingen namens u te registreren en om ondersteuning te bieden. Onze verwerking ten behoeve van het leveren van onze diensten is gebaseerd op ons legitieme belang om dit te doen.

3.2 Onze diensten verbeteren

We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Dit omvat het uitvoeren van marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken. Voor deze doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens ook op basis van uw webactiviteiten en activiteiten in verband met e-mails die we u sturen. Onze verwerking om onze diensten te verbeteren is gebaseerd op ons legitieme belang om dit te doen.

3.3 Directe marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om met u te communiceren, om u te informeren over onze algemene voorwaarden en om u marketingberichten te sturen. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, doen wij dit op basis van ons legitieme belang om onze relatie met u te onderhouden en met u, als klant of vertegenwoordiger van een organisatie, te communiceren over onze nieuwe producten, campagnes en dergelijke. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke direct marketing door contact met ons op te nemen via help@the-every.com, in welk geval wij, op voorwaarde dat er geen wettelijke basis voor de behandeling bestaat, de verwerking van uw persoonsgegevens zullen staken.

4. Hoe delen we uw persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gedeeld met onze externe leveranciers en andere derden die hieronder worden genoemd.

(a) Tjänsteleverantörer: Dienstverleners: We kunnen gebruikmaken van externe dienstverleners om bepaalde aspecten van onze bedrijfsvoering te beheren. We kunnen persoonlijke gegevens delen met dergelijke derde partijen om diensten namens ons uit te voeren, zoals het afhandelen van online aankopen, het verwerken van betalingen, het verzenden van marketingcommunicatie, het uitvoeren van onderzoeksenquêtes en het verifiëren en valideren van informatie die u aan ons hebt verstrekt.

(b) Partners: Als u gebruik maakt van diensten die worden geleverd door onze partners en die zijn geïntegreerd met onze diensten, krijgen onze partners toegang tot uw persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die door onze partners worden verzameld, vallen onder hun eigen voorwaarden en beleid voor de verwerking van persoonsgegevens.

(c) Verkoop of overdracht van bedrijf of activa: Uw persoonsgegevens kunnen, voor zover toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, worden overgedragen of bekendgemaakt aan een koper of potentiële koper in geval van een verkoop, toewijzing of andere overdracht van al ons bedrijf of onze activa of een deel daarvan.

(d) We kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer dit wettelijk verplicht is.

Wanneer we gebruik maken van dienstverleners in overeenstemming met (a) hierboven, zullen we een gegevensverwerkingsovereenkomst aangaan met de dienstverlener die vereist dat deze ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en dit Privacybeleid. Het verwerken en delen van uw persoonsgegevens in overeenstemming met (a)-(d) hierboven is noodzakelijk voor ons legitieme belang om onze diensten te verlenen of om een contract na te komen dat we met u hebben gesloten of om te voldoen aan dwingende wetgeving.

5. Doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten de EU/EER

Als uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een van onze partners die zaken doet buiten de EU/EER, zullen we ervoor zorgen dat passende beschermende maatregelen worden genomen voordat de gegevens worden doorgegeven aan een dergelijk bedrijf, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het land waarin de ontvanger is gevestigd een adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert volgens de Europese Commissie of door gebruik te maken van standaard contractuele clausules die de Europese Commissie heeft uitgegeven om passende maatregelen te garanderen om uw rechten en vrijheden te waarborgen.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om gegevens anderszins op te slaan, maar niet langer dan toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

7 Cookies en pixeltags
7.1 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die het voor ons mogelijk maken om na te gaan hoe u onze website the-every.com

gebruikt. Er zijn twee soorten cookies: 1) een permanente cookie die gedurende een bepaalde tijd op uw apparaat blijft; 2) een sessiecookie die tijdelijk in het geheugen van het apparaat wordt opgeslagen terwijl u op de website bent. Sessiecookies verdwijnen wanneer u uw browser sluit.

Door het gebruik van cookies op the-every.com te accepteren, stemt u in met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Als u ons gebruik van cookies niet accepteert, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een melding krijgt wanneer de website probeert een cookie op uw apparaat te plaatsen. Via de browser kunt u ook eerder opgeslagen cookies verwijderen. Raadpleeg de helpsectie van uw browser voor meer informatie. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment handmatig van uw harde schijf verwijderen.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, sommige functionaliteiten van bepaalde websites beperkt kunnen zijn.

7.2 Pixel tags

Wij maken gebruik van "pixel tags", "web beacons", "JavaScript" of vergelijkbare technologieën die het onder andere mogelijk maken om uw activiteiten te volgen wanneer u onze website gebruikt of e-mailberichten ontvangt (gezamenlijk aangeduid als "Pixel Tags"). Pixel Tags kunnen worden gebruikt in verband met onze website the-every.com, onze online advertenties of onze e-mailberichten, hetzij door ons of door onze serviceproviders, zakenpartners of andere derden. Door the-every.com te bezoeken, stemt u in met ons gebruik van Pixel Tags in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Pixel Tags worden gebruikt om typisch anonieme gegevens te verzamelen om bepaalde informatie te helpen identificeren, bijvoorbeeld om rapporten samen te stellen over trackinginformatie met betrekking tot demografie, patronen en andere informatie om de klantervaring te verbeteren. We kunnen deze rapporten delen met bijvoorbeeld marketingpartners. De trackinginformatie in deze rapporten kan niet worden herleid naar individuele gebruikers. We kunnen de trackinginformatie coördineren met andere persoonsgegevens die door gebruikers van de website zijn verstrekt om de informatie te analyseren. Wanneer een dergelijke coördinatie wordt uitgevoerd, wordt alle gecoördineerde informatie verwerkt als persoonsgegevens en alleen gebruikt en gedeeld in overeenstemming met dit privacybeleid.

Pixel Tags kunnen worden gebruikt om te identificeren waarom u onze website bezoekt, bijvoorbeeld als een online advertentie of e-mail u naar de website heeft gebracht. Bepaalde Pixel Tags kunnen ook worden gebruikt door andere bedrijven om bezoeken aan hun websites te volgen, om te identificeren of dergelijk internetverkeer afkomstig is van onze website of om te bevestigen dat u in aanmerking komt voor uitkeringen.

Cookies van derden of Pixel Tags kunnen informatie verzamelen over gebruikersactiviteiten op onze website in de tijd en op verschillende websites.

8. Veiligheidsmaatregelen

We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren veilig zijn. Zo is bijvoorbeeld de toegang tot gebieden waar persoonlijke gegevens worden opgeslagen beperkt tot onze werknemers en dienstverleners die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en die zijn geïnformeerd over het belang van het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we bewaren. We hanteren passende waarborgen en beveiligingsnormen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking of misbruik.

9. Uw rechten

 

9.1 Recht op toegang en rectificatie

U hebt recht op informatie over welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken en op toegang tot en rectificatie van dergelijke persoonlijke gegevens. Als u meer wilt weten over de informatie die wij over u opslaan, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar help@the-every.com en geef aan welke informatie u wilt inzien of waarover u informatie wilt.

9.2 Recht op wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in de volgende omstandigheden:

(a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(b) u trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd (indien van toepassing) en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(c) u maakt bezwaar tegen onze verwerking van persoonsgegevens en wij hebben geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking;

(d) de verwerkte persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt; of

(e) de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw verzoek weigeren als we uw persoonsgegevens niet kunnen wissen op grond van vereisten in toepasselijke wet- en regelgeving (bijv. met betrekking tot boekhoud- en belastingwetgeving) of als ze nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen we in plaats daarvan de persoonsgegevens beperken, zodat ze niet kunnen worden gebruikt voor een ander doel dan het doel dat het wissen verhindert.

9.3 Recht op beperking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden:

(a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van dergelijke gegevens te controleren;

b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking;

c) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zijn voor u noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

d) u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig sectie 9.4 hieronder, in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voor onze verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als uw persoonsgegevens beperkt zijn in overeenstemming met deze paragraaf, mogen ze, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of voor de bescherming van de rechten van een derde partij of om redenen van zwaarwegend algemeen belang volgens de wetgeving van de EU of EU-lidstaten.

9.4 Recht op bezwaar

U hebt het algemene recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze is gebaseerd op ons legitieme belang. Als u bezwaar maakt en wij van mening zijn dat we uw persoonsgegevens nog steeds mogen verwerken, moeten we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor doeleinden die verband houden met direct marketing als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking.

9.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als uw persoonlijke gegevens door u zijn verstrekt en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen om deze door te geven aan een andere dienstverlener wanneer dit technisch haalbaar is en kan worden uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.

9.6 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken, niet wordt beïnvloed.

9.7 Recht om een klacht in te dienen

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij wijzen u erop dat u in een dergelijk geval ook altijd contact met ons kunt opnemen.

10. Voor een contactpersoon binnen een organisatie waarmee The Every een zakelijke relatie heeft.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer omdat u onze zakelijke contactpersoon/contactpersoon bent voor een organisatie (zoals bedrijf, stichting, instantie etc.) waarmee wij een zakelijke relatie hebben, hebben gehad of mogelijk gaan krijgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten te leveren en om met u te communiceren. Onze verwerking ten behoeve van het leveren van onze diensten en het onderhouden van onze zakelijke relatie is gebaseerd op ons legitieme belang om dit te doen. Zie paragraaf 4-9 hierboven voor informatie over de overdracht van persoonlijke gegevens, beschermingsmaatregelen, uw rechten als geregistreerd, enz.