De algemene abonnementsvoorwaarden van Everys

Informatie over The Every

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle abonnementsbestellingen die klanten ("U") plaatsen bij The Every AB (org.nr 559310-6189) ("The Every", "wij", "onze" of "ons") op the-every.com.

Contactgegevens

Je kunt altijd contact met ons opnemen per e-mail naar help@the-every.com of via sociale media (@theeveryofficial) ("Contactgegevens").

Definities

 • "Website" betekent de Everys website https://the-every.com.
 • "Functies" betekent de Website, uw Account, uw Abonnement en de Producten samen.

 • "Account" betekent de account die u registreert en aanmaakt via de Website.
 • "Contactgegevens" verwijst naar de informatie die hierboven is verstrekt.
 • "Privacybeleid" betekent ons Privacybeleid(https://the-every.com/privacy-policy-2/) waarin wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken.
 • "Producten" betekent de producten beschreven in het gedeelte "Producten" hieronder die wij beschikbaar stellen via de Website, samen met gerelateerde apparatuur, diensten en informatie die wij aan u leveren.

 • "Abonnement" betekent de abonnementsdienst die beschikbaar is op de Website.

Aanvaarding van de voorwaarden

Door Producten te bestellen en/of een Abonnement te registreren, bevestigt u dat u de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Indien u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Account of Abonnement aanmaken en geen Producten bestellen. De overeenkomst wordt bindend wanneer de betaling van uw bestelling is voltooid.

Wijziging van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen die niet onbeduidend zijn en die gevolgen voor u zullen hebben. We zullen je dan informeren dat het belangrijk is om bezwaar te maken als je de wijzigingen niet accepteert. Als we niet binnen dertig (30) kalenderdagen na de kennisgeving van de wijzigingen een dergelijk bezwaar ontvangen, gaan we ervan uit dat u de wijzigingen accepteert. Wij gaan er ook van uit dat u de wijzigingen accepteert wanneer u een contract met ons aangaat, bijvoorbeeld door Producten te blijven bestellen, nadat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden. De meest recente versie van de Voorwaarden is beschikbaar op de Website.

Klanten

Wij bieden onze Producten aan consumenten aan (zoals gedefinieerd in de nationale wetgeving).

U mag de Producten niet kopen of de Functies niet gebruiken als u jonger bent dan achttien (18) jaar, tenzij u toestemming hebt van uw wettelijke voogd.

U kunt alleen een abonnement bestellen voor een afleveradres in de landen die op de Website worden vermeld.

We behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen af te zien van het aangaan van een contract met jou.

Producten

Ons belangrijkste productaanbod bestaat uit haarverzorgingsproducten en aanvullende accessoires ("Producten", individueel "Product"), beschikbaar voor eenmalige levering en op abonnement in overeenstemming met de voorwaarden van de Abonnementsdienst. Meer gedetailleerde informatie over onze Producten is te vinden op de Website.

Alle inhoud op de Website is bedoeld voor privékennis of informatiebehoeften. Beschrijvingen van ingrediënten, houdbaarheid en andere voorschriften worden op de Website vermeld.

Alle Producten moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen die op de Website worden vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Product geen stoffen bevat waarvoor u allergisch bent.

Alle Producten op de Website, inclusief eventuele monsters die wij leveren, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Tenzij anders vermeld, behouden we ons het recht voor om Producten die we te koop aanbieden te vervangen, stop te zetten of te wijzigen zonder u, de klant, hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Een account aanmaken

Om toegang te krijgen tot de Producten moet u een Account aanmaken. Een Account wordt automatisch aangemaakt wanneer u voor de eerste keer Producten bestelt (via de abonnementsdienst), en kan ook worden aangemaakt zonder een Abonnement te registreren. Het is niet toegestaan om het Account over te dragen aan anderen en u mag slechts één (1) Account registreren.

Beschrijving van het abonnement

Wanneer u een abonnement bestelt, gaat u een abonnementsovereenkomst aan voor Producten die worden aangeboden door The Every. Het abonnement wordt aangeboden met verschillende leveringsfrequenties. De abonnementsopties die beschikbaar zijn op de website kunnen van tijd tot tijd veranderen. Uw abonnementsfrequentie of toekomstige leveringsdata kunnen te allen tijde worden gewijzigd via uw account.

U kunt uw abonnementsmodel wijzigen en/of u uitschrijven door aanpassingen te maken in uw account of door contact met ons op te nemen via onze Contactgegevens. Wijzigingen moeten ten minste 48 uur voordat de volgende bestelling van Producten wordt verwerkt, worden doorgevoerd. Als het Abonnement niet tijdig is opgezegd of gewijzigd, wordt het automatisch verlengd.

Producten worden besteld in overeenstemming met de instructies op de Website.

We bevestigen je bestelling wanneer we je een e-mail sturen, wat betekent dat we je bestelling hebben geaccepteerd en dat er een contract tussen jou en ons tot stand komt. Als we je bestelling niet kunnen bevestigen, brengen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en brengen we je niets in rekening. Je kunt je bestelling intrekken totdat deze is bevestigd en je hebt recht op restitutie van alle betalingen die je aan ons hebt gedaan met betrekking tot een dergelijke ingetrokken bestelling.

Levering van de producten

De aanwezigheid van Producten op de Website op een bepaald moment betekent niet dat deze Producten altijd beschikbaar zullen zijn. Levertijden kunnen bij benadering worden gevonden op de Website. Tijdens perioden van piekvraag in onze toeleveringsketen kan de levertijd langer zijn. Tijdens het bestelproces laten wij u weten wanneer uw bestelling is ontvangen en wanneer de Producten zijn verzonden, inclusief alle bijbehorende merchandise of digitale content. The Every is verantwoordelijk voor het product totdat u, de klant, het product fysiek hebt ontvangen. Meer informatie over geautomatiseerde abonnementsbestellingen vindt u in uw account.

De levering wordt verzorgd door een door The Every geselecteerde postservice.

Sommige verzendopties kunnen verzendkosten met zich meebrengen, die duidelijk worden aangegeven tijdens het bestellen. De verwachte levertijd wordt aangegeven tijdens het bestelproces.

Wij hebben het recht om kosten in rekening te brengen als u de bestelde producten niet op tijd afhaalt bij het afhaalpunt na het transport van de producten.

Als een product niet op voorraad is, behouden we ons het recht voor het product niet binnen de aangegeven levertijd te leveren of de bestelling te annuleren. Als je het product dat niet op voorraad is al hebt besteld, bieden we je je geld terug.

Uw verplichtingen

Bij het gebruik van de Functies moet u te allen tijde de toepasselijke wetten, voorschriften en overheidsorders naleven. In het bijzonder mag u de Website niet gebruiken anders dan via de interfaces die door ons worden geleverd en uitdrukkelijk worden toegestaan door de Voorwaarden. U mag de Functies niet gebruiken op een manier die in strijd is met onze rechten of belangen of die van derden. U stemt ermee in te voldoen aan alle instructies en aanbevelingen die wij u van tijd tot tijd geven.

U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Account.

De inloggegevens van uw account moeten te allen tijde veilig worden bewaard en het is verboden om informatie over uw account met derden te delen. Als u vermoedt dat uw account of uw inloggegevens worden gebruikt door een derde partij, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de contactgegevens.

Als u onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie verstrekt bij het aanmaken van uw Account, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren of te wijzigen en uw Account te sluiten. Dit geldt ook als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u niet op tijd betaalt voor Producten) of andere verplichte regels. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan nemen wij contact met u op en verzoeken wij u te stoppen met het schenden van deze Voorwaarden.

Prijs en betaling

U dient alle toepasselijke kosten te betalen die op de Website worden vermeld voor de Producten die u hebt besteld. De prijzen van de Producten worden vermeld op de Website en zijn inclusief eventuele uitdrukkelijk vermelde leveringskosten, belasting over de toegevoegde waarde of andere kosten en belastingen (indien van toepassing). De prijs van de Producten is de prijs die wordt vermeld op de bestelpagina's wanneer u uw bestelling plaatst.

Wij zijn gerechtigd om de prijzen van de Producten te wijzigen en in dergelijke gevallen zullen de op de Website aangegeven prijzen van toepassing zijn. Voor bestellingen die vóór de prijswijziging zijn geplaatst, gelden de prijzen die in de orderbevestiging voor de specifieke bestelling worden vermeld. Door Producten te blijven bestellen nadat de prijswijziging van kracht is geworden, bent u gebonden aan de nieuwe prijzen.

Betalingsgegevens

U kunt voor Producten betalen via de betalingsopties die op de Website worden aangeboden op het moment van uw bestelling.

Afhankelijk van de provider die wordt gebruikt voor je betaling, zijn de algemene voorwaarden van de externe provider van toepassing. Je kunt worden gevraagd om je te identificeren en de externe provider kan om een kredietcontrole vragen. Wij hebben geen toegang tot betalingsgegevens en slaan dergelijke informatie ook niet op wanneer een derde partij wordt gebruikt voor de betaling. 

Je bent verplicht om alle betalingsgegevens, zoals je e-mailadres, correct en up-to-date te houden, wat je kunt doen in je Account.

U gaat ermee akkoord binnen de gestelde tijd te betalen voor de betaalmethode die u kiest. We hebben het recht om je account te sluiten en/of de levering van producten stop te zetten totdat je alle kosten hebt betaald die je hebt gemaakt. Betaling na de vervaldatum kan leiden tot kosten voor betalingsachterstand en rente volgens de voorwaarden van de betalingsprovider. 

U gaat ermee akkoord dat wij betalingen voor geautomatiseerde abonnementsbestellingen zonder verdere toestemming in rekening kunnen brengen totdat u uw abonnementsovereenkomst opzegt.

Onze verantwoordelijkheid

Onze aansprakelijkheid jegens jou als klant wordt geregeld door de Zweedse wet op de verkoop van consumptiegoederen (1990:932), de Zweedse wet op overeenkomsten op afstand (2005:59) en de Zweedse wet op productaansprakelijkheid (1992:18). Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en zijn wij in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, hoe dan ook veroorzaakt en onder welke theorie van aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van winst, goodwill of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten voor de aanschaf van vervangende goederen of diensten of enig ander immaterieel verlies.

Garantie

Wij zijn verantwoordelijk voor gebreken die bestaan op het moment dat u de producten ontvangt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die door jou zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld als je de instructies niet hebt opgevolgd of als je niet goed voor de producten hebt gezorgd.

Fel

Producten worden alleen als defect beschouwd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals de Zweedse wet op consumentenaankopen (1990:932) en de wet op productaansprakelijkheid (1992:18). Producten worden bijvoorbeeld in de volgende gevallen als defect beschouwd:

 • Het is niet in overeenstemming met wat we in dit contract zijn overeengekomen of wat anderszins door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.
 • We hebben u niet geïnformeerd over details van het product die we weten of hadden moeten weten en waarvan u redelijkerwijs had mogen verwachten dat u ze zou weten, als dit verzuim om u te informeren waarschijnlijk van invloed is geweest op uw beslissing om het product te kopen.

Klachten

Als u denkt dat de Producten gebreken vertonen, kunt u hierover een klacht indienen door ons hiervan op de hoogte te stellen via onze Contactgegevens. U dient een klacht in te dienen binnen een redelijke termijn (twee (2) maanden wordt altijd beschouwd als een redelijke termijn) vanaf het moment dat u het defect hebt opgemerkt of had moeten opmerken. U kunt geen klacht indienen over gebreken die later dan drie (3) jaar na de aankoopdatum van de Producten worden ontdekt. Als de klacht wordt geaccepteerd, wordt uw geld teruggestort op dezelfde betaalwijze die werd gebruikt op het moment van aankoop. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat de terugbetaling is verwerkt.

Uw rechten in geval van defecten aan de Producten

In geval van een fout hebt u het recht om

 • Inhouding van betaling van een bedrag dat voldoende is om je vordering veilig te stellen.
 • Een nieuwe levering aanvragen, wat betekent dat je andere gelijkwaardige Producten zult ontvangen.
 • het contract beëindigen, op voorwaarde dat de fout voor u van wezenlijk belang is. Wij kunnen ervoor kiezen om u eerst andere gelijkwaardige Producten te leveren, mits dit binnen een redelijke termijn gebeurt.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten op de Website, zoals productbeschrijvingen, specificaties, onjuiste prijzen, voorraadstanden of andere onnauwkeurige informatie, te corrigeren. Wij behouden ons het recht voor om duidelijke fouten te corrigeren en de informatie op de Website te allen tijde dienovereenkomstig te wijzigen of bij te werken.

Afbeeldingen of andere visuele elementen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie en wij garanderen niet de exacte getoonde hoeveelheid of het exacte uiterlijk, de oorsprong of de functie van de producten. Raadpleeg de orderbevestiging voor de exacte producthoeveelheid van uw bestelde product(en).

Vertraging 

Soms kunnen we de Producten niet binnen de afgesproken tijd leveren. In geval van een aanzienlijke vertraging kunt u (mits de vertraging aanzienlijk is en niet door u is veroorzaakt):

 • Betaling inhouden of terugbetaling vragen.
 • Het contract annuleren.

Diensten van derden

Soms maken we gebruik van diensten en/of producten van externe leveranciers. Deze leveranciers handelen buiten onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van een dergelijke leverancier.

Fouten en vertragingen buiten onze macht (overmacht)

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en fouten waarop wij geen invloed hebben. Als onze leveranciers vertraging oplopen door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte en nemen we maatregelen om de schade door de vertraging tot een minimum te beperken. Als wij hieraan hebben voldaan, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten en vertragingen die door de gebeurtenis zijn veroorzaakt, maar als het risico bestaat dat er een materiële fout of vertraging optreedt, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en restitutie te krijgen voor het deel van de Producten waarvoor u hebt betaald maar dat u niet hebt ontvangen.

Recht op annulering

Volgens de Wet Overeenkomst op afstand en buiten verkoopruimten (Wet Overeenkomst op afstand) hebt u een annuleringsrecht gedurende veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u de Producten hebt ontvangen. U hebt ook het recht om op te zeggen in geval van een wijziging in het Abonnementsmodel.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen dat je de aankoop annuleert door een duidelijke schriftelijke kennisgeving te doen via onze contactgegevens. Als u niet rechtstreeks contact met ons wilt opnemen via onze contactgegevens, kunt u het hier beschikbare retourformulier gebruiken: Het standaardformulier van het Zweedse consumentenbureau.

Om aan de termijn voor het herroepingsrecht te voldoen, is het voldoende dat u uw schriftelijke kennisgeving van herroeping verzendt voor het einde van de herroepingstermijn.

Als u een consument bent en gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen, op voorwaarde dat de Producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop wij uw kennisgeving van herroeping hebben ontvangen, in ongewijzigde staat worden geretourneerd. Om hygiënische redenen is het herroepingsrecht niet van toepassing als de verzegeling van het product verbroken is. In deze gevallen passen we een prijsvermindering toe die overeenkomt met de waarde van de goederen in kwestie. Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke betaling en worden verwerkt zodra je zaak bij onze klantenservice binnenkomt. Daarna duurt het maximaal 10 werkdagen voordat de restitutie is verwerkt.

Alle ontvangen producten waarvoor u restitutie wenst, moeten door u worden geretourneerd. Producten die u wilt retourneren, moeten zonder onnodige vertraging worden geretourneerd en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om te annuleren of totdat wij bewijs hebben ontvangen dat de producten van u zijn verzonden, als dat eerder is.

U retourneert de Producten door de instructies op de Website te volgen.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht met betrekking tot een wijziging van het Abonnementsmodel, wordt uw Abonnement teruggezet naar het laatste model dat u had vóór de wijziging.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van en wordt beheerd door The Every AB. Alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van of gebruikt worden door ons en die opgenomen zijn in onze Functies (met inbegrip van titels, grafische afbeeldingen, pictogrammen, scripts, broncodes, etc.) zijn onze eigendom of die van een andere licentiegever en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, verkocht, gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, beperkt of gebruikt (geheel of gedeeltelijk) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan u of een derde partij onder deze Voorwaarden of anderszins in verband met uw bestelling van de Producten of ander gebruik van de Functies.

Respect voor ons eigendom

U mag onze materialen, hardware, broncodes of informatie voor geen enkel doel manipuleren, proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen, wijzigen, hacken, repareren of anderszins aanpassen.

Respect voor onze intellectuele eigendomsrechten

Producten en andere informatie, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, die door ons worden geleverd en beschikbaar gesteld, vormen ons exclusieve eigendom. U mag ons exclusieve eigendom niet gebruiken voor commerciële of andere doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en onze juridische relatie in het algemeen is Zweeds recht van toepassing.

Missie

Wij hebben het recht om al onze rechten, met inbegrip van betalingsvorderingen en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, zonder beperking over te dragen of te verpanden aan derden.

Segregatie

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Klachten en geschillen

Als je klachten hebt, neem dan contact op met ons supportteam via onze contactgegevens. We zullen altijd eerst proberen je klachten op te lossen door gesprekken tussen jou en ons supportteam. In het geval van een klacht of geschil heb je echter altijd het recht om contact op te nemen met de Zweedse nationale raad voor consumentengeschillen.

Geschillen over de interpretatie en toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden beslecht door de Nationale Raad voor consumentengeschillen(www.arn.se) of door een bevoegde rechter. U hebt ook de mogelijkheid om uw klacht te sturen naar het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform vindt u hier: ec.europa.eu/consumers/odr.