Privatlivspolitik

 

1. Introduktion

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi (The Every AB, reg. nr. 559310-6189, på adressen The Every AB, Box 136, Sveavägen 124, 113 50 Stockholm, Sverige) håndterer dine personlige data, når du som forbruger køber produkter på og besøger vores hjemmeside the-every.com. Vi kan også indhente dine personoplysninger fra tredjepartskilder. Vi fungerer som dataansvarlig for personoplysninger, der er indhentet i overensstemmelse hermed, og for deres behandling i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Vi værner om din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger og sikre, at vores behandling af dine personoplysninger er korrekt og lovlig. Denne fortrolighedspolitik hjælper dig med at forstå, hvilken slags personoplysninger vi indsamler om dig, og hvordan de bruges, når du køber produkter på og besøger vores websted, samt dine rettigheder som registreret. Vi beder dig om at læse denne fortrolighedspolitik omhyggeligt og gøre dig bekendt med dens indhold.

Vi kan nogle gange være nødt til at foretage opdateringer eller ændringer i denne fortrolighedspolitik. Hvis vi gør det, vil vi informere dig på en passende måde, og vi beder dig om derefter omhyggeligt at læse den opdaterede fortrolighedspolitik igennem.

Vi stoler på, at denne fortrolighedspolitik besvarer dine spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte os på den ovenfor angivne adresse eller på help@the-every.com

2. Hvilke personlige data behandler vi?

De kategorier af personoplysninger, vi behandler, er følgende:

(a) Navn og kontaktoplysninger såsom din e-mailadresse, telefonnummer og bopælsadresse;

(b) Finansielle oplysninger, f.eks. betalingsmetode og debet- eller kreditkortnummer;

(c) Købs- og søgehistorik; og

(d) Browseroplysninger, f.eks. din IP-adresse og et groft skøn over din placering baseret på din IP-adresse.f.eks. type og version af browser, enhver hjemmeside, hvorfra du er blevet henvist, hvilken tidszone du besøger os fra; sider, du besøger på vores hjemmeside; din IP-adresse og et groft stedestimat baseret på din IP-adresse; oplysninger om din webaktivitet eller din interaktion i e-mails, vi sender til dig osv.

3. hvorfor vi behandler dine personlige data
3.1 Til at levere vores tjenester

Vi behandler dine personlige data for at kunne levere vores tjenester til dig og for at kunne kommunikere med dig. Dette omfatter behandling af dine kontaktoplysninger i forbindelse med et køb, for at gennemføre transaktioner, for at registrere ordrer på dine vegne og for at yde support. Vores behandling med henblik på at levere vores tjenester er baseret på vores legitime interesse i at gøre det.

3.2 At forbedre vores tjenester

Vi behandler dine personlige data for at forbedre vores tjenester og gøre dem mere brugervenlige. Dette omfatter udførelse af markedsundersøgelser og kundetilfredshedsundersøgelser. Til disse formål bruger vi også dine personlige data baseret på din webaktivitet og aktivitet i forbindelse med e-mails, vi sender til dig. Vores behandling med det formål at forbedre vores tjenester er baseret på vores legitime interesse i at gøre det.

3.3 Direkte markedsføring

Vi bruger også dine personoplysninger til at kommunikere med dig, til at informere dig om vores vilkår og betingelser og til at sende dig markedsføringsmeddelelser. Når vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, gør vi det på grundlag af vores legitime interesse i at opretholde vores forhold til dig og kommunikere med dig som kunde eller repræsentant for en organisation om vores nye produkter, kampagner og lignende. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til sådan direkte markedsføring ved at kontakte os på help@the-every.com, i hvilket tilfælde vi, under forudsætning af at der ikke findes noget retsgrundlag for behandlingen, vil ophøre med behandlingen af dine personlige data.

4. Hvordan deler vi dine personlige data

De personoplysninger, vi indsamler, kan blive delt med vores tredjepartsleverandører og andre tredjeparter, der er anført nedenfor.

(a) Tjänsteleverantörer: Serviceudbydere: Vi kan bruge tredjepartsleverandører til at administrere nogle aspekter af vores forretningsdrift. Vi kan dele personlige oplysninger med sådanne tredjeparter for at udføre tjenester på vores vegne, såsom at opfylde onlinekøb, behandle betalinger, sende markedsføringskommunikation, udføre forskningsundersøgelser og verificere og validere oplysninger, som du har givet os.

(b) Partnere: Hvis du bruger tjenester, der leveres af vores partnere, og som er integreret med vores tjenester, får vores partnere adgang til dine personlige data. De personoplysninger, der indsamles af vores partnere, er omfattet af deres egne betingelser og politikker for behandling af personoplysninger.

(c) Salg eller overførsel af virksomhed eller aktiver: Dine personoplysninger kan, i det omfang det er tilladt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, overføres eller videregives til en køber eller potentiel køber i tilfælde af salg, overdragelse eller anden overførsel af hele eller en del af vores virksomhed eller aktiver.

(d) Vi kan også dele dine personoplysninger, når dette er påkrævet ved lov.

Når vi bruger tjenesteudbydere i overensstemmelse med (a) ovenfor, vil vi indgå en databehandlingsaftale med tjenesteudbyderen, som kræver, at de sikrer, at dine personoplysninger kun behandles i overensstemmelse med vores instruktioner og denne fortrolighedspolitik. Behandling og deling af dine persondata i overensstemmelse med (a)-(d) ovenfor er nødvendig for vores legitime interesse i at levere vores tjenester eller for at opfylde enhver kontrakt, vi har indgået med dig, eller for at overholde obligatorisk lovgivning.

5. Overførsel af dine personlige data uden for EU/EØS

Hvis dine personoplysninger overføres til en af vores partnere, der driver virksomhed uden for EU/EØS, vil vi sikre, at der træffes passende beskyttelsesforanstaltninger forud for dataoverførslen til en sådan virksomhed, f.eks. ved at sikre, at det land, hvor modtageren er beliggende, sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til Europa-Kommissionen eller ved brug af standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har udstedt, og som sikrer passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder.

6. Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

Vi gemmer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til, og for at opfylde vores juridiske forpligtelser til at gemme data på anden vis, men ikke længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning.

7 Cookies og pixeltags
7.1 Cookies

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed, og som gør det muligt for os at overvåge, hvordan du bruger vores hjemmeside the-every.com

Der er to typer cookies: 1) en vedvarende cookie, der forbliver på din enhed i et bestemt tidsrum; 2) en sessionscookie, der gemmes midlertidigt i enhedens hukommelse, mens du er på hjemmesiden. Sessionscookies forsvinder, når du lukker din browser.

Ved at acceptere brugen af cookies på the-every.com, accepterer du brugen af cookies som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies, kan du indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Du kan også indstille din browser til at underrette dig, når hjemmesiden forsøger at placere en cookie på din enhed. Gennem browseren kan du også slette tidligere lagrede cookies. Se venligst din browsers hjælpesektion for mere information. Desuden kan du til enhver tid slette cookies manuelt fra din harddisk.

Bemærk venligst, at hvis du vælger ikke at acceptere cookies, kan nogle af funktionerne på visse websteder være begrænsede.

7.2 Pixel-tags

Vi bruger "pixel tags", "web beacons", "JavaScript" eller lignende teknologier, der blandt andet muliggør sporing af dine aktiviteter, når du bruger vores hjemmeside eller modtager e-mailbeskeder (samlet kaldet "Pixel Tags"). Pixel Tags kan bruges i forbindelse med vores hjemmeside the-every.com, vores onlineannoncering eller vores e-mailbeskeder, enten af os eller af vores tjenesteudbydere, forretningspartnere eller andre tredjeparter. Ved at besøge the-every.com accepterer du vores brug af pixeltags i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

Pixeltags bruges til at indsamle typisk anonyme data for at hjælpe med at identificere visse oplysninger, f.eks. til at udarbejde rapporter om sporingsoplysninger vedrørende demografi, mønstre og andre oplysninger for at forbedre kundeoplevelsen. Vi kan dele disse rapporter med f.eks. markedsføringspartnere. Sporingsoplysningerne i disse rapporter kan ikke spores tilbage til individuelle brugere. Vi kan koordinere sporingsoplysningerne med andre personlige data, som brugerne af webstedet har oplyst, med det formål at analysere oplysningerne. Når en sådan koordinering udføres, behandles alle de koordinerede oplysninger som personlige data og bruges og deles kun i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Pixel Tags kan bruges til at identificere, hvorfor du besøger vores hjemmeside, f.eks. hvis en onlineannonce eller e-mail har bragt dig til hjemmesiden. Visse Pixel Tags kan også bruges af andre virksomheder til at spore besøg på deres hjemmesider, til at identificere, om en sådan internettrafik kom fra vores hjemmeside, eller til at bekræfte din berettigelse til at modtage ydelser.

Tredjepartscookies eller Pixel Tags kan indsamle oplysninger om brugeraktiviteter på vores hjemmeside over tid og på tværs af forskellige hjemmesider.

8. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har truffet en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de persondata, vi opbevarer, er sikre. For eksempel er adgangen til områder, hvor persondata opbevares, begrænset til vores medarbejdere og tjenesteudbydere, der har brug for det i forbindelse med deres arbejde, og som er informeret om vigtigheden af at opretholde sikkerheden og fortroligheden af de persondata, vi opbevarer. Vi opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsstandarder for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, videregivelse eller misbrug.

9. Dine rettigheder

 

9.1 Ret til adgang og berigtigelse

Du har ret til information om, hvilke af dine personlige data vi behandler, og til at få adgang til og rette sådanne personlige data. Hvis du vil vide mere om de oplysninger, vi gemmer om dig, er du velkommen til at sende en e-mail til help@the-every.com og angive, hvilke oplysninger du ønsker adgang til eller oplysninger om.

9.2 Ret til sletning

Du kan anmode om, at vi sletter dine persondata uden unødig forsinkelse under følgende omstændigheder:

(a) personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;

(b) du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen er baseret på (hvis relevant), og der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen;

(c) du gør indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, og vi ikke har nogen overordnede legitime grunde til behandlingen;

(d) de behandlede personoplysninger behandles ulovligt; eller

(e) de behandlede personoplysninger skal slettes for at overholde juridiske forpligtelser.

Vi kan afvise din anmodning, hvis vi er forhindret i at slette dine persondata på grund af krav i gældende love og regler (f.eks. i forhold til regnskabs- og skattelovgivning), eller hvis de er nødvendige for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, vil vi i stedet begrænse personoplysningerne, så de ikke kan bruges til et andet formål end det formål, der forhindrer sletningen.

9.3 Ret til begrænsning

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

(a) du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere nøjagtigheden af sådanne data;

(b) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning;

(c) personoplysningerne er ikke længere nødvendige for formålet med behandlingen, men er nødvendige for dig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;

(d) du har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne i overensstemmelse med afsnit 9.4 nedenfor, indtil det er verificeret, om vores legitime grunde til vores behandling tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder.

Hvis dine persondata er blevet begrænset i overensstemmelse med dette afsnit, må de, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en tredjeparts rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i et EU-medlemsland.

9.4 Ret til at gøre indsigelse

Du har en generel ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når den er baseret på vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, og vi mener, at vi stadig kan behandle dine personoplysninger, skal vi påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet til formål relateret til direkte markedsføring, hvis du modsætter dig en sådan behandling.

9.5 Ret til dataportabilitet

Hvis du har givet os dine personoplysninger, og vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke eller på opfyldelsen af en kontrakt med dig, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format med henblik på at overføre dem til en anden tjenesteudbyder, hvis det er teknisk muligt og kan udføres automatiseret.

9.6 Ret til at trække samtykke tilbage

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at lovligheden af behandling baseret på samtykke, før det trækkes tilbage, ikke påvirkes.

9.7 Ret til at indgive en klage

Du kan til enhver tid indgive en klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at vores behandling sker i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Bemærk venligst, at du også altid er velkommen til at kontakte os i et sådant tilfælde.

10. For en kontaktperson i en organisation, som The Every har et forretningsforhold til

Vi behandler dine personoplysninger såsom navn og kontaktoplysninger som din e-mailadresse og dit telefonnummer, da du er vores forretningskontakt/kontaktperson for en organisation (såsom virksomhed, fond, myndighed osv.), som vi har, har haft eller potentielt vil have et forretningsforhold med. Vi behandler dine personoplysninger for at levere vores tjenester til dig og for at kommunikere med dig. Vores behandling med henblik på at levere vores tjenester og opretholde vores forretningsforhold er baseret på vores legitime interesse i at gøre det. Se afsnit 4-9 ovenfor for oplysninger om overførsel af personoplysninger, beskyttelsesforanstaltninger, dine rettigheder som registreret osv.